Έως 07.12.20 απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της.

Εξαιρούνται

Α) η μετακίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Β) η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών που διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση:

α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών άπαξ προς το νησί της μόνιμης κατοικίας τους,

β) για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία)

γ) για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη

δ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

στ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων

ζ) προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργασία, για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, έγγραφη δήλωση των ιδίων και σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση του εργοδότη.

η) Ειδικά η μετακίνηση των κατοίκων μικρών νησιών προς τα μεγαλύτερα νησιά καθώς και των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων προς τη νήσο Πόρο, επιτρέπεται και για τους ακόλουθους λόγους:

(ηα) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.

(ηβ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

θ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους, του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και εκτέλεσης δημοσίων έργων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα.

Για όλες τις ανωτέρω μετακινήσεις, τα πρόσωπα που μετακινούνται απαιτείται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα έγγραφα, βεβαιώσεις ή  απάντηση μέσω SMS.

Στις περιπτώσεις μετακινήσεων της παρ. 1, η πληρότητα των πλοίων και σκαφών δεν υπερβαίνει το 50% του επιτρεπόμενου αριθμού μεταφοράς επιβατών ή 55% αν το πλοίο διαθέτει καμπίνες (συμμόρφωση προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορονοϊού  στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

Για κάθε παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) στους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, χιλίων (1.000) ευρώ.

ΦΕΚ 5255 Β’/ 28-11-2020

ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020

ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020

ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611Β/28.08.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48929 (ΦΕΚ 3161Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45235 (ΦΕΚ 2876/15.07.2020)

KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42066 (ΦΕΚ 2731/Β/03.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41080 (ΦΕΚ 2662/Β/30.06/2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35122 (ΦΕΚ 2212/Β/07.06.2020)