Παρέχεται η δυνατότητα έως και τις 15 Ιουλίου 2020 να συγκαλούνται οι Επιτροπές Ενστάσεων για υποθέσεις κτηματογράφησης μέσω τηλε-διασκέψεων.

Στόχος είναι η συνεχής, απρόσκοπτη εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερομένων για ζητήματα κτηματογράφησης των ακινήτων τους.

Με τη σύγκληση των Επιτροπών Ενστάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης:

• δεν απαιτείται πλέον η φυσική παρουσία των πολιτών και των τεχνικών συμβούλων και δικηγόρων τους,

• αποφεύγεται ο συγχρωτισμός,

• αίρεται οποιοσδήποτε γεωγραφικός περιορισμός για την εξέταση των υποθέσεων κτηματογράφησης.

• εκσυγχρονίζεται και επιταχύνεται όλη η διαδικασία.

Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα εξετάσει το ενδεχόμενο, η ηλεκτρονική δυνατότητα τηλε-διασκέψεων των Επιτροπών Ενστάσεων, να αποκτήσει και ένα μόνιμο, εναλλακτικό τρόπο σύγκλησής τους.

ΦΕΚ τ. A’ 104/30.05.2020