Τα ΚΑΠΗ και οι Λέσχες Φιλίας απευθύνονται στους συμπολίτες μας που πρέπει να προστατευθούν περισσότερο. Για το λόγο αυτό, θα παραμείνουν κλειστά, τουλάχιστον, κατά την αρχική μετάβαση στη νέα καθημερινότητα. Η επαναλειτουργία τους θα επανεκτιμηθεί και θα καθορίζεται με βάση την επιδημιολογική εξέλιξη.

Παραμένουν κλειστοί επίσης οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, καθώς και τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί και καθοριστεί, εκ νέου, βάσει της επιδημιολογικής εξέλιξης του κορονοϊού.

Κλειστές θα παραμείνουν και οι παιδικές χαρές τουλάχιστον, κατά την αρχική μετάβαση στη νέα καθημερινότητα. Το άνοιγμά τους στο μέλλον θα αξιολογείται σε συνάρτηση με την επιστροφή, στα σχολεία, των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σύμφωνα πάντα με την επιδημιολογική εξέλιξη.