Οι αρχαιολογικοί χώροι επαναλειτουργούν από τις 18 Μαΐου. Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να λαμβάνονται τα εξής προληπτικά μέτρα:

*Θα πρέπει να τηρούνται μεταξύ των επισκεπτών αποστάσεις 1,5 μέτρου.

*Θα εισέρχεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά ώρα.

* Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

*Θα ισχύουν ειδικοί κανόνες για τους χώρους υγιεινής και ειδική διαδικασία ρύθμισης της ροής εισόδου-εξόδου του κοινού.

Τα μουσεία ανοίγουν από τις 15 Ιουνίου . Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας θα πρέπει να λαμβάνονται τα εξής προληπτικά μέτρα:

*Θα εισέρχεται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων ανά ώρα.

*Θα πρέπει να τηρούνται μεταξύ των επισκεπτών αποστάσεις 2 μέτρων.

*Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

*Θα επιτρέπονται τα κλιματιστικά μόνο ανοικτού κυκλώματος.

*Θα υπάρξουν ειδικοί κανόνες για τους χώρους υγιεινής και ειδική διαδικασία ρύθμισης της ροής εισόδου-εξόδου του κοινού