Έως και τις 31.8.2020 οι διοικήσεις των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

-Μέχρι 1000 τ.μ. επιτρέπεται η παρουσία 40 ατόμων

-Οι ομπρέλες θα πρέπει να απέχουν η μια απο την άλλη τουλάχιστον τέσσερα (4) μέτρα -από άξονα σε άξονα- και τουλάχιστον ένα (1) μέτρο η περίμετρος απο τα σκίαστρά τους.

– Οι ξαπλώστρες που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρο. Ανά ομπρέλα πρέπει να υπάρχουν μέχρι δύο (2) ξαπλώστρες με εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα.

-Οι ξαπλώστρες υποχρεωτικά απολυμαίνονται μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.

-Υποχρεωτική είναι η τακτική απολύμανση των εγκαταστάσεων υγιεινής (WC, αποδυτήρια, ντους) και ανάρτηση του προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.

-Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως είκοσι (20) ημέρες.

Παροχή προϊόντων σε πακέτο (take away) και delivery στο σημείο έκθεσης (ξαπλώστρα). Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στον χώρο εξαιρουμένων των ροφημάτων όπως ενδεικτικά καφές, χυμοί κ.λ.π.

Απαγορεύεται η αναμετάδοση μουσικής, η διοργάνωση εκδηλώσεων που προκαλούν συνάθροιση καταναλωτών.

Απαγορεύεται για τους πελάτες η χρήση των μπαρ για την παραμονή τους. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο λειτουργίας του καταστήματος.

Τεύχος B’ 2095/01.06.2020 / Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33475

Τεύχος B’ 2216/09.06.2020 / Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 35444

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424 Τεύχος B’ 2420/18.06.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734 Τεύχος B’ 2704/02.07.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236 Τεύχος B’ 2875/15.07.2020

Άρθρο 142 ν. 4714/20 (ΦΕΚ 148 Α’ 31-7-20)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48596, Τεύχος 3157Β΄/31.07.2020