Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, για προληπτικούς λόγους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επικαιροποιούνται οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό, σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, στο μέγιστο αριθμό επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, στις αεροπορικές μετακινήσεις καθώς και στα ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών.

Τα μέτρα ισχύουν μέχρι και τις 26/7/2020.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31-5-2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11-7-2020 (ΦΕΚ Β’ 2798/11.07.2020)