Έως τις 30/9/2020, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευτεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:

1.Για δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών -Υπηρεσίες σχολών οδηγών αυτοκινήτων -Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων, για Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για τους κύριους χώρους πλην των αιθουσών διδασκαλίας Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων:

 Άνω των 300 τ.μ. , 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.  

2. Σε Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών:

-Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

-Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

-Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα

-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό. 

3. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών -Δραστηριότητες σχολών οδηγών αυτοκινήτων, -Δραστηριότητες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ) – Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ):

-Οι πελάτες/εκπαιδευόμενοι για την κτήση ερασιτεχνικού διπλώματος επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και λεωφορείων προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

-Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. – Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τον εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο.

-Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.                                                                                                  

 -Ωράριο έναρξης λειτουργίας δραστηριοτήτων σχολών ερασιτεχνών οδηγών: 9πμ

Έως τις  30/9/2020 παρατείνεται η ισχύς για τα:

-Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

-Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

-Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις  

-Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευτεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:

-έως 20 τ.μ. 4 άτομα,

-από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ. 4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 20 έως 100 τ.μ.,

-άνω των 100 τ.μ. 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.,

-άνω των 300 τ.μ. 1 άτομο ανά 10 τ.μ., ανά όροφο.

Υποχρεωτική είναι η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ τους καθώς και η διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε ατόμων.

Στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 5610 , επιτρέπεται μόνο η παρουσία πελατών σε τραπεζοκαθίσματα. Όσες από τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εκμεταλλεύονται εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους με νόμιμη άδεια από την αρμόδια αρχή, δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα με προϋποθέσεις.

Η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 και των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.

Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.), οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες και των υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες καθώς και οι  επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.

 Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς του. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση.

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε τελετές και δεξιώσεις:

 1. α) Σε τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και β) σε συνδεόμενες με τις τελετές της περ. α) δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο ανώτατος αριθμός προσκεκλημένων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εκατό (100) άτομα, τηρουμένων πάντως και των λοιπών διατάξεων της παρούσας. Στον ανώτατο αριθμό του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης των εκδηλώσεων αυτών.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435/ ΦΕΚ B 3958/2020-15-9-20

Τεύχος B’ 2087/31.05.2020/Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465

Τεύχος B’ 2217/09.06.2020/Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 Τεύχος B’ 2401/17.06.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 Τεύχος B’ 2767/07.07.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459 Τεύχος B’ 2858/13.07.2020

Αριθμ. . Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ΚΥΑ Αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976,  Τεύχος 3165Β΄/31.07.2020

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 50361, Τεύχος 3331/Β/9.8.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080, Τεύχος B’ 3611/29.08.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56435,ΦΕΚ 3958Β΄/15.09.2020 (αντικαθιστά την  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080,ΦΕΚ 3611Β’/28.08.2020) . Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 16η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.