• Μένουμε Ασφαλείς- Ενημερωτικές οδηγίες κατά της διάδοσης του κορονοϊού για επιβάτες πλοίων

Εκδόθηκε φυλλάδιο με οδηγίες και προληπτικά μέτρα για επιβάτες πλοίων, για την προστασία από τον κορονοϊό και την αποτροπή της διαδοσης του.