Η άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς με παιδιά έως 15 ετών, παραμένει σε ισχύ ανάλογα με την πορεία ανοίγματος των σχολικών μονάδων, των παιδικών και βρεφικών σταθμών. Με εγκυκλίους που θα εκδίδει το Υπουργείο Εσωτερικών θα μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των δικαιούχων της άδειας ειδικού σκοπού. Διατηρείται, πέραν της άδειας ειδικού σκοπού και η ειδική άδεια απουσίας για τις ευπαθείς και αυξημένου κινδύνου ομάδες.