επιβατηγά, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά-οχηματαγωγά-ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα    Από   16 Μαΐου  έως 1 Ιουνίου 2022  και ώρα 6:00       Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα:www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-pandhmias-covid-19  δεν του επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μέσο μεταφοράς . Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.     α)Πληρότητα στα επιβατηγά ,επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).     β) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, (https://www.ynanp.gr/el/).      
       ιδιωτικά και επαγγελματικά  πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια      1.Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής επιτρέπεται η διενέργεια ταξιδιού με το σύνολο  του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των εν λόγω πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, που μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζονται τα εξής: α) Για πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10), μία (1) εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή. 2. Στα τουριστικά ημερόπλοια επιτρέπεται η διενέργεια ταξιδιού με το σύνολο του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών. 3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής,  πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/ ).      
  κρουαζιερόπλοια                                                   κρουαζιερόπλοια1.α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, και ο κατάπλους τους στην Ελλάδα β) Εφόσον το περιηγητικό ταξίδι εκκινεί από την Ελλάδα, η έναρξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες (home port) Πειραιά, Κέρκυρας, Λαυρίου  Θεσσαλονίκης  και Ηρακλείου, ενώ ο κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων σε ενδιάμεσους προορισμούς «transit ports», πραγματοποιείται αποκλειστικά στους λιμένες που αναφέρονται στον κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https:// www.ynanp.gr/el/). γ) Εφόσον στη διάρκεια της προγραμματισμένης περιήγησής τους καταπλεύσουν σε χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, χωρίς κατάπλου σε ελληνικά λιμάνια. Αν κατά τον κατάπλου δε διενεργήθηκε αποβίβαση επιβατών και οιαδήποτε διεπαφή των επιβαινόντων στις χώρες αυτές, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με κατάπλους σε ελληνικά λιμάνια, κατόπιν σχετικής   έγγραφης ενημέρωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών από τους πλοιάρχους τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων σε ελληνικό λιμένα.   δ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται στις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παραμονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 23999/29.4.2022 εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ:6Γ8Υ465ΦΥΟ-Η1Ε)  ε) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες έρχονται σε επαφή οι επιβάτες πραγματοποιείται μεταξύ της μεταφοράς διαφορετικών ομάδων ατόμων. 2. Τα κρουαζιερόπλοια που δεν διενεργούν κρουαζιέρα επιτρέπεται να ελλιμενίζονται, κενά επιβατών, σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου, και Κέρκυρας και Χανίων, σε λοιπά νησιωτικά λιμάνια αποκλειστικά για λόγους εφοδιασμού και αλλαγής πληρωμάτων με δυνατότητα παραμονής σε αυτά μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες,  καθώς και σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της χώρας. Επίσης, επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα επιλογής τους μεταξύ των ως άνω προαναφερόμενων. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).   Ε 4. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων επιβάλλονται: i. Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. ii) Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε κρουαζιερόπλοια α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ iii) Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ, β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.      
       ΦΕΚ Β 2369/14.05.2022,(προηγ. ΦΕΚ Β 2137/30.04.2022, ΦΕΚ Β 1882/16.04.2022, ΦΕΚ Β 1547/02.04.2022 (προηγ. ΦΕΚ Β 1454/25.03.2022, ΦΕΚ Β 1302/18.03.2022, ΦΕΚ Β΄1099 /11.03.2022, ΦΕΚ Β 1011/04.03.2022, ΦΕΚ Β 891/25-2-2022, ΦΕΚ Β 767/18-2-2022, ΦΕΚ Β 607/12-2-2022, ΦΕΚ Β 430/05.02.2022,  ΦΕΚ Β 290/29.01.2022 ,ΦΕΚ Β 155/21.01.2022, ΦΕΚ Β΄32/08.01.2022, ΦΕΚ6214/24.12.2021,ΦΕΚ Β΄5816/11.12.2021, ΦΕΚ Β 5673/04.12.2021 , ΦΕΚ Β 5401/20.11.2021 ,ΦΕΚ Β΄5138/05.11.2021, ΦΕΚ Β΄4919/24.10.2021,ΦΕΚ Β 4674/09.10.2021,ΦΕΚ Β΄4577/03.10.2021 ,ΦΕΚ Β΄ 4441/25.09.2021,ΦΕΚ Β΄4337/18.09.2021  ΦΕΚ Β 4214/14.09.2021, ΦΕΚ Β 4206/12.9.2021 (προηγ. ΦΕΚ Β 4054/4.9.2021, ΦΕΚ Β 3958/27.08.2021, ΦΕΚ Β 3793/13.8.2021, ΦΕΚ Β 3276/24.7.2021,ΦΕΚΒ΄ 3117/16.07.2021,ΦΕΚ Β΄3066/09.07.2021ΦΕΚ Β΄2979/07.07.2021,  ΦΕΚ Β΄2879 Β΄, ΦΕΚ Β΄2955 ΦΕΚ2744/26.06.2021,ΦΕΚ Β’ 2660/18.06.2021 ,ΦΕΚ Β’ 2476/10.06.2021,   ΦΕΚ Β΄2366/2021 ,ΦΕΚ Β’ 2233/29.05.2021    ΦΕΚ Β 2141/21.05.2021, ΦΕΚ Β’ 1944/13.05.2021 ,ΦΕΚ Β’ 1814/29.04.2021, ΦΕΚ Β’ 1682/24.04.2021, ΦΕΚ Β 1558/17.04.2021,   ΦΕΚ 1308 B’/03.04.2021, ΦΕΚ Β   1194/27.03.2021 , ΦΕΚ Β 1076/20.03.2021, ΦΕΚ 996 B’/13.03.2021,ΦΕΚ 895 Β’/06-03-2021  ΦΕΚ 793 Β’/27-02-2021( ΦΕΚ Β 648/20.02.2021,ΦΕΚ 534 Β’/10-02-2021, ΦΕΚ Β 454/05.02.2021,    ΦΕΚ 346 Β’/29.01.2021, ΦΕΚ 341 Β’/29.01.2021   ,            ΦΕΚ Β΄186/23-01-2021    ΦΕΚ 89 Β’ / 16-01-21 ΦΕΚ 30 Β’ / 08-01-21,ΦΕΚ 1 Β’ / 02-01-21, ΦΕΚ 5509 Β’ / 15-12-2020, ΦΕΚ 5486 B’ / 12-12-2020 ΦΕΚ 5255 Β’/ 28-11-2020, ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020, ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020, ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020 αρθ. 12 & 30, ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020, ΦΕΚ 3165Β/31-7-20, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20 αρθ. 11 & 29, ΦΕΚ 2798/11-7-2020 αρθ. 11 & 28, ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 11, ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020, ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020,)    
ΠΑΡΑΒΑΣΗΚΥΡΩΣΕΙΣ
    Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες  α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ    β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.      
   Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε κρουαζιερόπλοια    α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ    β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ  
  Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια    α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο  εκατόν πενήντα (150) ευρώ   β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο (1.000) ευρώ.  
Μη τήρηση υποχρέωσης χρήσης μάσκας, κανόνες τήρησης αποστάσεων και λοιποί κανόνεςΔιοικητικό πρόστιμο για κάθε παράβαση,  με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη,  τριακοσίων (300) ευρώ