Υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% στα μέσα ατομικής προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών (αντισηπτικά, σαπούνια, απολυμαντικά, γάντια, μάσκες κλπ.) και στη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για πρώτη ύλη για την παρασκευή αντισηπτικών & μη μετουσιωμένη (γεωργική) εμφιαλωμένη για λιανική πώληση:  Όλα τα παραπάνω είδη που καταναλώνονται ευρέως λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού θα υπάγονται σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και κατ΄ επέκταση θα είναι σε πιο οικονομική τιμή πώλησης έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΦΕΚ Α 44/26-03-2021

(ΦΕΚ 68Α/ 20.03.2020, άρ.1).