Ολοκληρωθηκε η  διαδικασία προμήθειας υγειονομικού υλικού- χειρουργικών μασκών και γαντιών αξίας 2 εκατ. ευρώ- για την προστασία των εργαζομένων των παραρτημάτων φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων της χώρας μας.

Η διανομή του υλικού έχει ήδη ξεκινήσει στις 300 και πλέον δομές φροντίδας και  θα καλύψει τις ανάγκες 6.600 εργαζομένων και 18.000 ωφελούμενων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διενεργήθηκε με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δελτίο Τύπου ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.