Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορoνοϊού, που σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, έχει ως σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων ενάντια της πανδημίας COVID-19.

Διασυνδέεται με το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων από το οποίο αντλεί, με ηλεκτρονικό τρόπο και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, τα ακόλουθα στοιχεία των προς εμβολιασμό προσώπων:

α) όνομα,

β) επώνυμο,

γ) πατρώνυμο,

δ) μητρώνυμο,

ε) ημερομηνία γέννησης,

στ) ΑΜΚΑ,

ζ) ομάδα προς εμβολιασμό και

η) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου), ανάλογα με τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Μετά τον εμβολιασμό, τα στοιχεία των προσώπων που εμβολιάστηκαν, η ημερομηνία εμβολιασμού, το είδος του εμβολίου και τα στοιχεία συσκευασίας του, ο επιβλέπων ιατρός του εμβολιαστικού κέντρου ή ο συμβεβλημένος ιατρός των δομών και το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή,  αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορονοϊού SARS-COV2

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού SARS-COV2 λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έχει ως σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό, σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και την αντίστοιχη web/mobile εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, το ραντεβού για τον εμβολιασμό προγραμματίζεται ως εξής:

Α) Μέσω της ιστοσελίδας http://emvolio.gov.gr κατόπιν αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου θα μπορούν: i) να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά τους ως προς την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνεδρίας εμβολιασμού που εμφανίζεται στην οθόνη, ή ii) να δηλώνουν, σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας εκ μέρους τους, διαφορετική ημερομηνία, επιλέγοντας μια εκ των προτεινόμενων από το σύστημα διαθέσιμων ημερομηνιών.

Β) Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034). Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό- αριθμό ραντεβού, καθώς και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR Code), ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού.

Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού προγραμματίζει ταυτόχρονα και τον επαναληπτικό εμβολιασμό του φυσικού προσώπου.

Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με ειδικό σύνδεσμο (link) για την ιστοσελίδα με κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας για τη συνεδρία εμβολιασμού.

Νομικό πλαίσιο

ΥΑ 5230/24-12-2020:

Ν. 4764/2020: Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. (ΦΕΚ A΄/256/23-12-2020).