Η κυβέρνηση, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, προχώρησε σε έκδοση νέας ΚΥΑ όπου προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας  των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών συμπεριλαμβανομένων των φροντιστηρίων, των κέντρων ξένων γλωσσών, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και των πάσης φύσεως συναφών δομών.
 2. Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
 3. Συνέχιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.
 4. Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης.
 5. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 6. Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας τους

Ειδικά για τα ΑΕΙ προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών με εξαίρεση την άσκηση κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄κύκλου τμημάτων/σχολών  Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ μετά από απόφαση της Συγκλήτου
 2. Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
 3. Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ
 4. Απαγόρευση συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους εκδηλώσεων εντός των ΑΕΙ
 5. Οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τα Κολλέγια και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Για τους χώρους λατρείας προβλέπεται:

 1. Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής και μόνο
 2. Τέλεση κάθε είδους θρησκευτικής τελετής με τον/τους θρησκευτικό/ους λειτουργό/ους και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων
 3. Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες, λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

ΦΕΚ 5350/Β/05.11.2020