Η νέα ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας covid19 προβλέπει τα ακόλουθα:

-Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των δομών της εκπαίδευσης

-Δια ζώσης εκπαιδευτική επαναλειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας . Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου απαιτείται βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους μαθητές /τριες και δύο (2) φορές την εβδομάδα rapid test ή PCR.

-Λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε δομές εντός των Καταστημάτων Κράτησης, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών και όλα τα μέτρα προστασίας

-Διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών εντός εργαστηριακών χώρων (Εργαστηριακά Κέντρα, εργαστήρια εντός ΙΕΚ, εξωτερικά εργαστήρια), για τα εργαστηριακά μαθήματα, για τα οποία η δια ζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή τους με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ

-Διενέργεια πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. και των μαθητευομένων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στο πλαίσιο του προγράμματος της μαθητείας σε εργασιακό χώρο με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης.

-Παρακολούθηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης

-Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Α’ και Β’ Κύκλου, με φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης και διενέργεια rapid test ή PCR δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους μαθητές /τριες κ, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό προ Τρίτης και Παρασκευής στην περίπτωση που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου.

-Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/ μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σύμφωνα με τους κανόνες χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών

-Δια ζώσης λειτουργία  των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης  με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού. Οι διδάσκοντες και οι σπουδαστές άνω των 18 ετών που δεν έχουν πλήρως εμβολιαστεί ή νοσήσει υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε rapid test. Οι σπουδαστές κάτω των 18 ετών που δεν έχουν πλήρως εμβολιαστεί ή νοσήσει υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα σε self test.

-Επιτρέπεται η διενέργεια εξετάσεων σύμφωνα με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση εφόσον δεν υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης του τελευταίου εξαμήνου.

-Εξαιρετικώς επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) και τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας α) η διενέργεια με φυσική παρουσία, της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, των υποψηφίων μηχανοδηγών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, β) η διενέργεια με φυσική παρουσία της πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού, γ) η διενέργεια με φυσική παρουσία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των μηχανοδηγών για την απόκτηση πιστοποιητικού μηχανοδηγού τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

-Επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαίδευση των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΑΕΙ /Βιβλιοθήκες:

Διεξαγωγή εξετάσεων ΑΕΙ κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

-Η συμμετοχή φοιτητών, σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού κάθε κύκλου σπουδών των ΑΕΙ , των Κολλεγίων και των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού πραγματοποιείται εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει δεκατέσσερις (14) ημέρες ή έχουν νοσήσει και έχουν εμβολιαστεί με μία δόση εμβολίου και έχουν παρέλθει δεκατέσσερις (14) ημέρες ή έχουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Διαφορετικά πρέπει να διενεργείται PCR test ή rapid test δύο (2) φορές την εβδομάδα προ Τρίτης και Παρασκευής είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη συμμετοχή του προσώπου στην εκπαιδευτική διαδικασία και να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα.  

-Επιτρέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων όλων των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία

-Για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών των ΑΕΙ ισχύουν τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

-Λειτουργία των πάσης φύσεως βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων σύμφωνα με όσα ορίζει η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2020 άρθρο 21.

-Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα στα ΑΕΙ, δηλαδή μέσω δυνατότητας ταυτόχρονης διαδικτυακής μετάδοσης και περιορισμένης φυσικής παρουσίας στον Πανεπιστημιακό χώρο, καθώς και ημερίδων και συνεδρίων εντός των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα

-Επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας με τήρηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων

Χώροι λατρείας:

  • Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών καθώς και προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαρτήτως τους χώρους λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας με αναλογία ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα εκατό (100) άτομα και στους εξωτερικούς χώρους ένα (1) άτομο ανά 10τ.μ. και απόσταση τουλάχιστον 2μ μεταξύ τους.
  • Υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας
  • Υποχρεωτική διενέργεια ιατρικού ελέγχου θρησκευτικών λειτουργών και βοηθητικού προσωπικού

Νομοθεσία:

ΦΕΚ 4206/Β/12.09./2021