Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορoνοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών και των χώρων λατρείας.

Η νέα ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προβλέπει τα ακόλουθα:

-Περιοχές στο επίπεδο επιτήρησης δια ζώσης λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και ΕΑΕ εξαιρουμένων των απογευματινών δραστηριοτήτων

-Περιοχές στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου δια ζώσης λειτουργία Α/θμιας Εκπ/σης και των Γυμνασίων (πλην των Γυμνασίων με Λ.Τ.) και των σχ. μονάδων ΕΑΕ  εξαιρουμένων των απογευματινών δραστηριοτήτων

-Περιοχές στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και όλων των λοιπών εκπ/κών μονάδων. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η δια ζώσης λειτουργία α)των δημοτικών και νηπιαγωγείων στο Δήμο Μυκόνου και στο Δήμο Θήρας και β) των μονάδων ΕΑΕ όλων των βαθμίδων και διενέργεια εξ αποστάσεως διδασκαλίας

-Περιοχές στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών δια ζώσης λειτουργία Α/θμιας Εκπ/σης και των Γυμνασίων(πλην των Γυμνασίων με Λ.Τ.) και ΕΑΕ όλων των βαθμίδων εξαιρουμένων των απογευματινών δραστηριοτήτων και διενέργεια εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

-Αναστολή λειτουργίας των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλεκπαίδευσης

-Στις περιοχές επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικές εξαιρετικώς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή εξετάσεων για τελειόφοιτους μαθητές , φοιτητές, σπουδαστές ή αποφοίτους οι οποίες απαιτούνται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Β’ εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 ή 2021-2022 και θα διεξαχθούν από ιδιωτικούς φορείς/ εξεταστικά κέντρα.

-Τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και στις περιοχές αυτές.

-Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές (όπως Πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) παραμένουν   σε εξ αποστάσεως λειτουργία.

-Εξαιρετικώς επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

-Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας τους

Ειδικά για τα ΑΕΙ προβλέπονται τα ακόλουθα:

Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών με εξαίρεση την άσκηση κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄κύκλου τμημάτων/σχολών  Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ μετά από απόφαση της Συγκλήτου

Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία

Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ

Απαγόρευση συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους εκδηλώσεων εντός των ΑΕΙ

Οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τα Κολλέγια και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Για τους χώρους λατρείας προβλέπεται:

Στις περιοχές επιτήρησης,  αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικές τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών θρησκευτικών λειτουργιών, λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών καθώς και προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαρτήτως τους χώρους λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας με αναλογία ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα πενήντα (50) άτομα και στις περιοχές επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου  και στα εννέα (9)  άτομα στις μητροπολιτικές περιοχές.

Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών μόνο από τον/τους θρησκευτικό /ούς λειτουργό/ους και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς παρουσία άλλων προσώπων. Στις κηδείες και τις σχετικές λειτουργίες, ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή του θρησκευτικού λειτουργού έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής

Νομοθεσία: ΦΕΚ 454/Β/05.02.21