Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη νέων έκτακτων μέτρων με την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργείων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  και  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 1. Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας  των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών συμπεριλαμβανομένων των φροντιστηρίων, των κέντρων ξένων γλωσσών, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και των πάσης φύσεως συναφών δομών
 2. Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας
 3. Συνέχιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με το είδος και το βαθμό της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης,  σε  εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και στα διαλείμματα αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.
 4. Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης.
 5. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 6. Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας τους

Ειδικά για τα ΑΕΙ προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών με εξαίρεση την άσκηση κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄κύκλου τμημάτων/σχολών  Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ μετά από απόφαση της Συγκλήτου
 2. Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
 3. Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ
 4. Απαγόρευση συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους εκδηλώσεων εντός των ΑΕΙ
 5. Οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τα Κολλέγια και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Για τους χώρους λατρείας προβλέπεται:

 1. Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής και μόνο
 2. Τέλεση κάθε είδους θρησκευτικής τελετής με τον/τους θρησκευτικό/ους λειτουργό/ους και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων
 3. Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες, λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

Νομοθεσία:

ΦΕΚ 5486/Β/12.12.20