Στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας από την κυβέρνηση, έναντι της πανδημίας covid19Η, εκδόθηκε νέα ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η οποία προβλέπει τα ακόλουθα:

Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας  των Γυμνασίων, των Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών συμπεριλαμβανομένων των φροντιστηρίων, των κέντρων ξένων γλωσσών, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, των ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και των πάσης φύσεως συναφών δομών

Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία) καθώς και των σχολικών μονάδων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων εξαιρουμένων των απογευματινών δραστηριοτήτων

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν για όλη την  επικράτεια ακόμα για  τις περιοχές  στις οποίες έχουν επιβληθεί και έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας επιπροσθέτως των προβλεπόμενων μέτρων.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή εξετάσεων για τελειόφοιτους μαθητές , φοιτητές, σπουδαστές ή αποφοίτους οι οποίες απαιτούνται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Β’ εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 ή 2021-2022 και θα διεξαχθούν από ιδιωτικούς φορείς/ εξεταστικά κέντρα.

Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας τους

Ειδικά για τα ΑΕΙ προβλέπονται τα ακόλουθα:

Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών με εξαίρεση την άσκηση κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄κύκλου τμημάτων/σχολών  Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ μετά από απόφαση της Συγκλήτου

Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία

Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ

Απαγόρευση συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους εκδηλώσεων εντός των ΑΕΙ

Οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τα Κολλέγια και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Για τους χώρους λατρείας προβλέπεται:

Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί και οι ιεροψάλτες κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής τελετής και μόνο

Τέλεση κάθε είδους θρησκευτικής τελετής με τον/τους θρησκευτικό/ους λειτουργό/ους και το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων

Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες, λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

ΦΕΚ 30/Β/08.01.2021