Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων όσον αφορά στη λειτουργία σχολείων και χώρων λατρείας.

Η νέα ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προβλέπει τα ακόλουθα:

 1. Δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία) καθώς και των σχολικών μονάδων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων εξαιρουμένων των απογευματινών δραστηριοτήτων
 2. Επαναλειτουργία δια ζώσης των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης
 3.  Στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου τα Λύκεια  (συμπεριλαμβανομένων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις) θα λειτουργούν   εξ αποστάσεως, με τηλεκπαίδευση, και όχι δια ζώσης.

Πρόκειται για τις ακόλουθες  περιοχές:

α) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,

β) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,

γ) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

δ) η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης,

ε) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

στ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

ζ) ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

η) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

θ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

ι) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ια) ο Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ιβ) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ιγ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής,

ιδ)η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

ιε)η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου . 

 •  Τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και στις περιοχές αυτές.
 •  Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές παραμένουν   σε εξ αποστάσεως λειτουργία.
 • Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η διεξαγωγή εξετάσεων για τελειόφοιτους μαθητές , φοιτητές, σπουδαστές ή αποφοίτους οι οποίες απαιτούνται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Β’ εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 ή 2021-2022 και θα διεξαχθούν από ιδιωτικούς φορείς/ εξεταστικά κέντρα.
 • Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης.
 • Εξαιρετικώς επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων τηρουμένων των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
 • Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή αναστολής εκπαιδευτικής λειτουργίας τους

Ειδικά για τα ΑΕΙ προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης φοιτητών με εξαίρεση την άσκηση κλινικών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄κύκλου τμημάτων/σχολών  Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ μετά από απόφαση της Συγκλήτου
 2. Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία
 3. Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΕΙ
 4. Απαγόρευση συνεδρίων, ημερίδων και κάθε είδους εκδηλώσεων εντός των ΑΕΙ
 5. Οι ρυθμίσεις ισχύουν και για τα Κολλέγια και για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Για τους χώρους λατρείας προβλέπεται:

Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών θρησκευτικών λειτουργιών, λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών καθώς και προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαρτήτως τους χώρους λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας με αναλογία ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ. με ανώτατο όριο τα πενήντα (50) άτομα στις περιοχές επιτήρησης και στα εννέα (9)  άτομα στις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Νομοθεσία:  ΦΕΚ 341/Β/29.01.21