Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3066/9.7.2021 η νέα ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00».

Η νέα ΚΥΑ επαναλαμβάνει για τη λειτουργία των δικαστηρίων κατά περιεχόμενο τις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2.7.21 (ΦΕΚ Β’ 2879).

Οι πιο σημαντικές διαφοροποιήσεις:

– Ποινικές δίκες: πραγματοποιείται η εκδίκαση κακουργημάτων και πλημμελημάτων, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται έως τις 31.12.2026. Το Δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

– Πολιτικές δίκες: εξαιρούνται πλέον της αναστολής και συνεπώς συζητούνται κανονικά με εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο όλες οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Επίσης, επιτρέπονται οι συναλλαγές στα υποθηκοφυλακεία, στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ο έλεγχος των αρχείων γίνεται κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους.

ΦΕΚ τ. Β’ 3066/9.7.2021