Η κυβέρνηση , συνεχίζοντας να λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη  της οικονομίας λογω των επιπτώσεων από την έξαρση της πανδημίας covid19 , αποφάσισε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων  ύψους 24,3 εκατ. ευρώ σε μια σειρά αγροτικών προϊόντων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης, σύμφωνα με την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 . 

Το προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφορά τα εξής προϊόντα:

  • υπαίθριου καρπουζιού,  mini και obla στην Επικράτεια,
  • της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής Πατάτας στην Επικράτεια,
  • των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε Τομάτες και Αγγούρια στην Επικράτεια, εξαιρουμένης της Κρήτης,
  • της βουβαλοτροφίας στην Επικράτεια,   

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους συγκεκριμένους όρους επιλεξιμότητας και για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 24.295.605 ευρώ. Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31/12/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ