Παρατείνεται έως τις 30/9/2020  και ώρα 23:59 η  επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού SARS-COV-2.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 50896/14-08-2020 (ΦΕΚ Β΄3402)

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52965, Τεύχος B’ 3578/28.08.2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56318/ΦΕΚ B 3919/2020/14-9-20