Σε συνέχεια της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκτακτης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ), η Κυβέρνηση προχωρά στην ενεργοποίηση του μέτρου 21 με τίτλο: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ελαιοκαλλιεργητές για τη στήριξη του τομέα ελαιολάδου με το ποσό των 126 εκατ. €. Πρόκειται για μέτρο ουσιαστικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης των γεωργών, που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Η υποβολή δηλώσεων από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες  γίνεται από 17.11.2020 έως 27.10.2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://pr.dikoiomoto.gr/M21. Μέχρι την έναρξη υποβολής των αιτήσεων πληρωμής οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα μέσω του ιστότοπου https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ .

ΥΑ 2850/2020 – ΦΕΚ 4701/Β/23-10-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ