Σε συνέχεια της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκτακτης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ), η Κυβέρνηση προχωρά στην ενεργοποίηση του μέτρου 21 με τίτλο: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ελαιοκαλλιεργητές για τη στήριξη του τομέα ελαιολάδου με το ποσό των 126 εκατ. €.

Πρόκειται για μέτρο ουσιαστικής ελάφρυνσης και διευκόλυνσης των γεωργών, που έχουν υποστεί σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο κυμαίνεται μεταξύ 300 έως 4.000 € ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση.

Η υποβολή δηλώσεων από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες  έγινε από 17.11.2020 έως τις 27.10.2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  https://pr.dikoiomoto.gr/M21. με την εγγραφή των ενδιαφερόμενων παραγωγών στον ιστότοπο  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/,  για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.

Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη των αιτούντων στο ανωτέρω αναφερόμενο Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, εκδόθηκε ο οριστικός πίνακας πληρωμής, ο οποίος έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των δικαιούχων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΑ 2850/2020 – ΦΕΚ 4701/Β/23-10-2020