Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το σύνολο των Γραφείων Κτηματογράφησης της χώρας προκειμένου να δεχθούν όσους πολίτες δεν έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα την ιδιοκτησία τους.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλεί για τελευταία φορά τους πολίτες που είτε δεν έχουν δηλώσει καθόλου την ιδιοκτησία τους, είτε έχουν προχωρήσει σε δήλωση εμπρόθεσμης προσέλευσης και εκκρεμεί η οριστικοποίηση των δηλώσεών τους, να το πράξουν αμέσως, προτού ενεργοποιηθεί ο νόμος για την επιβολή προστίμων.

Η προσέλευση στα Γραφεία Κτηματογράφησης γίνεται αυστηρά κατόπιν ραντεβού, διευθέτηση που καταλαμβάνει και την έρευνα τόσο στα ψηφιακά όσο και στα αναλογικά αρχεία. Για  την προάσπιση της υγείας προσωπικού και συναλλασσομένων, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Όλοι οι συναλλασσόμενοι θα προσέρχονται με μάσκα και θα κάνουν χρήση γαντιών/αντισηπτικού  χώρους,

2) θα τηρείται απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και

3) καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 210 6505600 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου: www.ktimatologio.gr