Η κυβέρνηση, για την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών  που επλήγησαν από την πανδημία COVID19, ενεργοποίησε ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτημάτων πληρωμής για τους παραγωγούς Ελιάς Καλαμών, πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, ανοιξιάτικης Πατάτας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Το συνολικό ύψος του πακέτου ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαμορφώνεται στα 39.610.234 ευρώ και διατίθεται για την ενίσχυση 27.514 παραγωγών.

Στις  23/12/2020 πραγματοποιήθηκε η εν λόγω πληρωμή των δικαιούχων παραγωγών. Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν 33.351.652,10 € σε 21.465 παραγωγούς.

Αναλυτικά, οι παραγωγοί λαμβάνουν τα κάτωθι ποσά :

Παραγωγοί Ελιάς Καλαμών: 70 ευρώ ανά στρέμμα

Πρώιμο Καρπούζι χαμηλής κάλυψης: 300 ευρώ ανά στρέμμα

Ανοιξιάτικη πατάτα: 245 ευρώ ανά στρέμμα

Θερμοκηπιακή τομάτα Κρήτης: 540 ευρώ ανά στρέμμα

Θερμοκηπιακό αγγούρι Κρήτης: 232 ευρώ ανά στρέμμα

Θερμοκηπιακή μελιτζάνα Κρήτης: 300 ανά στρέμμα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων πληρωμής έχει οριστεί η 9η Δεκεμβρίου.