• Ημερήσιο πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης (Τρίτη 12/5)

-Εικαστικά Α’ – ΣΤ’,  Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

   
-Μαθηματικά  Γ’ – ΣΤ’,  Κάθετη διαίρεση (ευκλείδια διαίρεση)

 
-Μαθηματικά  Δ’ – ΣΤ’, Εισαγωγή στην αναγωγή στη μονάδα

   
-Γεωγραφία ΣΤ’,  Ατμόσφαιρα – Φαινόμενο Θερμοκηπίου