-Θεατρική Αγωγή, Α’ – Β’ τάξεις δημοτικού,  Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες   

-Θεατρική Αγωγή, Α’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού, Θέατρο σκιών – Μέρος 2o   

-Μαθηματικά  Ε’ τάξη δημοτικού,   Ισοδυναμία & σύγκριση κλασμάτων   

-Γερμανικά Ε’ τάξη δημοτικού,  Α-Β & λεξιλόγιο