-Φυσική Αγωγή, Α’ – Β’ τάξεις δημοτικού,   Σωματικά σχήματα – Επίπεδα – Παιχνίδια ισορροπίας  

-Θεατρική Αγωγή, Γ’ – Δ’ τάξεις δημοτικού,  Commedia dell’arte (Ιστορία θεάτρου) 

-Γεωγραφία  Ε’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Καιρός και κλίμα   

 -Γερμανικά ΣΤ’ τάξης δημοτικού,  Ερωτήσεις – Προσ. αντω/μιες – Ρήματα