-Διαθεματικό Β’ τάξης δημοτικού,   Μαθαίνω την ώρα 

-Μαθηματικά  Δ’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση (10,100,1000) 

-Γλώσσα  Δ’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού, Είδη αντωνυμιών 

-Γεωγραφία ΣΤ’ τάξης δημοτικού,  Γεωγραφικές συντεταγμένες