-Ευέλικτη Ζώνη Α’ – Γ’, Παίζουμε κινηματογράφο


-Μουσική Α’ – Δ’, Θεωρία μουσικής (γραφή: κλειδιά – νότες)


-Φυσική Αγωγή Γ’ – Δ’, Κινώ το σώμα με ρυθμό και φαντασία

-Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’, Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης