-Γλώσσα  Α’ τάξη δημοτικού,  Άλφα-Βήτα με λεξιλόγιο νοηματικής   

 -Θεατρική Αγωγή Α – Γ’ τάξεις δημοτικού,  Κατασκευή Κουκλοθέατρου 1ο μέρος   

-Διαθεματικό Γ’ – Δ’ τάξεις δημοτικού,  Η ελιά  

-Αγγλικά Δ’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Διδακτικοί μύθοι 2     

-Μαθηματικά  Δ’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Η θέση μου στο επίπεδο 

-Μαθηματικά ΣΤ’ τάξη δημοτικού, Προβλήματα με εξισώσεις  ​