Πρόγραμμα Τετάρτης 29/04:


-Γλώσσα Α’ τάξη δημοτικού,  Επανάληψη στα γράμματα και στα δίψηφα σύμφωνα  
-Μουσική Α’ – Β’ τάξεις δημοτικού,   Διαβάζουμε λογοτεχνία και τραγουδάμε    
-Θεατρική Αγωγή Γ’ – Δ’ τάξεις δημοτικού,  Το αρχαίο ελληνικό θέατρο  
-Αγγλικά Δ’ – Ε’ τάξεις δημοτικού,  Simple Present – Present Continuous    
-Αγγλικά Δ’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Διδακτικοί μύθοι 1  
-Γλώσσα Ε’ – ΣΤ’ τάξεις δημοτικού,  Ευθύς & Πλάγιος λόγος