Μετά τη δυνατότητα ανανέωσης του δελτίου ανεργίας εξ αποοστάσεως, εισάγεται νέα δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων χωρίς φυσική παρουσία η οποία περιλαμβάνει απόκτηση δελτίου ανεργίας και αίτηση για την τακτική επιδότηση της ανεργίας. Στόχος είναι η μείωση κατά 60% των επισκέψεων των πολιτών στα 118 ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, με άμεση συνέπεια την μείωση της ταλαιπωρίας όλων και την αποφυγή συγχρωτισμού που διευκολύνει τη μετάδοση του κορωνοϊού. Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος προσέλευσης στα ΚΠΑ2 με ραντεβού, καθώς όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού παρέχονται ηλεκτρονικά.