Στο https://www.moh.gov.gr/ έχουν αναρτηθεί οδηγίες και ενημερωτικά spots που αφορούν:

 • Αποφυγή επισκεπτηρίων σε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας
 • Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης
 • Υγειονομικές Μονάδες
 • Αποφυγή Ταξιδιών
 • Μέτρα προστασίας στα γυμναστήρια
 • Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας
 • Συστάσεις για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19  καθώς και των μαθητών
 • Κολυμβητικές δεξαμενές
 • Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε εκπαιδευτικές μονάδες
 • Εντατικοποίηση μέτρων υγιεινής επιχειρήσεων
 • Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Οδηγίες για όσους ταξιδεύουν στην Κίνα