Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και Δήμος Μυκόνου

Από την 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ. απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ..

Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες:

  • υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (ΚΑΔ 56.10),
  • παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30),
  • τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering, ΚΑΔ 56.21), συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών,
  • εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων γάμων και συναφών (ΚΑΔ 93.29.11.03) και
  • διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων γάμων και συναφών (ΚΑΔ 93.29.19.01).

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των ανωτέρω επιχειρήσεων είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών και  η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Η χρήση μη ιατρικής μάσκας, είναι υποχρεωτική τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Από την εν λόγω υποχρέωση εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19-08-2020 (ΦΕΚ Β’ 3461)

Δήμος Πάρου και Αντιπάρου

Από τις 15.08.2020 (6:00 π.μ.) έως και 24.8.2020 (6:00 π.μ.) αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών καθώς και η πραγματοποίηση οποιoνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Υποχρεωτική καθίσταται η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

Με νεότερη απόφαση, η ισχύς των μέτρων παρατείνεται έως και τις 31.8.2020 (6:00 π.μ.)

Δ1α/ΓΠ.οικ. 52119/21-08-2020 (ΦΕΚ Β’ 3482)

Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/14-08-2020 (ΦΕΚ Β’ 3427)

Δήμος Πόρου

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής απαγορεύεται από τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. 2.  Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

Εντός του Δήμου Πόρου, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών.

Εντός του Δήμου Πόρου, αναστέλλεται η πραγματοποίηση: (α) κάθε είδους εμποροπανηγύρεων, (β) λιτανειών και (γ) οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Εντός του Δήμου Πόρου, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

Έως 17.8.2020, 6.00 πμ

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50669, Τεύχος 3345 Β΄/10.08.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50420, Τεύχος 3326 Β’/07.08.2020

Τοπική κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας απαγορεύεται από τις 11.00 μ.μ. έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 και τους οκταψήφιους αριθμούς αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. 2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

Εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών.

Εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Εντός της τοπικής κοινότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου Λάρισας, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

Έως 20.08.2020, 6.00 πμ.

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα. Εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, αναστέλλεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και υπαίθριων αγορών. Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων Εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού. Εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52333 Τεύχος B’ 3503/24.08.2020

Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας, Πιερίας και Λέσβου και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας, Πιερίας και Λέσβου και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52297 Τεύχος B’ 3500/24.08.2020

Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζακύνθου και Ηρακλείου και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου και Αντιπάρου από την 1η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ έως και την 15η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. , προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976 Τεύχος B’ 3577/28.08.2020

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 53441, Τεύχος B’ 3629/31.08.2020