Για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, επιβλήθηκε η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των εστιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τις 25.3.2020 έως και 10.5.2020. Στους φοιτητές που επέστρεψαν στο σπίτι τους παρασχέθηκε ένα δωρεάν υπεραστικό εισιτήριο προς τον τόπο κατοικίας τους. Για φοιτητές και αλλοδαπούς επισκέπτες των ΑΕΙ που αδυνατούν να καλύψουν εξ ιδίων τη διαμονή τους σε κατοικία στην Ελλάδα, προβλέφθηκε η διαμονή σε τουριστικά καταλύματα.

Από τις 25.5.2020 και εξής, προβλέπεται επαναλειτουργία των εστιών για φοιτητές κλινικών/εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς και για όσους θα πρέπει να συμμετάσχουν σε εξετάσεις με φυσική παρουσία (για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής αυτών).

Αρ. 119/23-03-2020 εγκύκλιο

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035 (ΦΕΚ 987/τ.Β΄/22-3-2020)

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 (ΦΕΚ 1293/τ.Β΄/10-4-2020)

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/05-05-2020).