Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2020 σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον Μάιο του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες ανά επίπεδο εξέτασης και τις εγγραφές είναι διαθέσιμες εδώ: