• Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2020

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας γνωστοποιεί τις οριστικές ημερομηνίες διενέργειας των εξετάσεων ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2020 σε αντικατάσταση αυτών που αναβλήθηκαν τον Μάιο του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες ανά επίπεδο εξέτασης και τις εγγραφές είναι διαθέσιμες εδώ: