Στην αρχή της κρίσης υπήρχαν περιορισμένες δυνατότητες για νοσηλεία ασθενών με λοιμώδη νοσήματα με υψηλή μολυσματικότητα, κυρίως σε θαλάμους αρνητικής πίεσης ή σε μονόκλινους θαλάμους. Η υψηλή μεταδοτικότητα της νόσου COVID-19 απαιτεί τη διασφάλιση μεγάλου αριθμού στοχευμένων κλινών με όσο το δυνατό μεγαλύτερη απομόνωση από άλλες κλινικές, εργαστήρια ή άλλους χώρους των νοσηλευτικών μονάδων.

Σήμερα με συντονισμένες ενέργειες και τη συνεργασία των Διοικήσεων των ΥΠΕ και των Νοσηλευτικών Μονάδων έχουν εξασφαλιστεί 3.672 κλίνες για τη νοσηλεία περιστατικών COVID-19 (στοιχεία της 04.04.2020).

Πολύ σύντομα θα ενισχυθεί η δύναμη των κλινών κυρίως στο Νομό Αττικής όπου εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων, με την προσθήκη των Νοσοκομείων Γ.Ν.Α «Η Παμμακάριστος», ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) που θα διατεθούν για τη νοσηλεία COVID-19. Με την προσθήκη των επιπλέον κλινών των ανωτέρω νοσοκομείων για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19, αναμένεται να ξεπεράσουν  οι κλίνες σε 1η και 2η ΥΠΕ, που εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τον νομό Αττικής, τις 1.500.