Η εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση απευθύνεται σε φορείς της τουριστικής αγοράς (ξενοδόχους, tour operators κλπ),στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, των θεσμικών οργάνων του Τουρισμού και των ΟΤΑ, με στόχο την εναρμόνιση της Ελλάδας με τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις απαιτήσεις των responsible ταξιδιωτών, οι οποίοι επιλέγουν τους προορισμούς που επισκέπτονται με βάση το πόσο ασφαλείς, πλούσιοι σε βιώσιμο πολιτιστικό προϊόν και σύμφωνοι με τις προδιαγραφές αειφορίας είναι.