Λόγω της επιτακτικής και άμεσης ανάγκης για τηλεδιασκέψεις σε ολόκληρο το φάσμα του δημοσίου τομέα ενεργοποιήθηκε το ePresence για να προσφέρει κάλυψη σε εφαρμογές τηλεδιάσκεψης και απομακρυσμένης συνεργασίας. Έτσι, υπηρεσίες με κρίσιμο ρόλο για την υλοποίηση δράσεων κατά της εξάπλωσης του Covid-19 έχουν στη διάθεσή τους ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσω τηλε-εργασίας.

  • ΠΝΠ 20/3/20 (ΦΕΚ Α,68)