• Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η κυβέρνηση στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού και έπειτα από εισήγηση της  Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας προχώρησε στον προσωρινό περιορισμό των θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία.

Η αναστολή ισχύει έως τις 31.05.2020.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξάπλωσης του ιού και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας θα ληφθούν οι αποφάσεις για παράταση ή μη του μέτρου.

ΚΥΑ (ΦΕΚ 989/Β/22.03.2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1420/Β/15.04.2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1849/Β/15.05.20)