Παρατείνεται έως και τις 30.9.2020 η επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52835 (B’ 3557) 27.08.2020

Δ1α/ΓΠ.οικ. 56332/ΦΕΚ B 3920/2020-14-9-20