Παράταση ισχύος από 08.01.21 ώρα 00.01 έως 21.01.21,

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (PassengerLocatorForm), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr , με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη χώρα. H απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και οι εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχό του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας

2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1 στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου.

Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορονοϊό  SARS COV2.

Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο με οποιονδήποτε τρόπο υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1 για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό  SARS COV2με τη μέθοδο PCR την έβδομη ημέρα του περιορισμού τους και παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω ελέγχου. Στην περίπτωση θετικής διάγνωσης, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του (eody.gov.gr).

3. Ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν απαγόρευση εισόδου προσώπων στη Χώρα, καθώς και περιορισμό συνδέσεων με χώρες της αλλοδαπής ή κατάπλου πλοίων και σκαφών, εν όλω ή εν μέρει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας

 ΦΕΚ 14 Β΄07-01-21

ΦΕΚ 4907 Β΄/ 07-11-20ΦΕΚ 4710 Β’/24-10-2020ΦΕΚ 4493Β/ 12-10-2020, ΦΕΚ 4219Β/30-09-2020,ΦΕΚ 3920Β/14-09-2020ΦΕΚ 3557Β/27-08-2020,ΦΕΚ 2866/14-7-2020, ΦΕΚ 2796/11-7-2020,ΦΕΚ 2602/28-6-2020)

Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν  από 08.01.21 ώρα 00.01 έως 21.01.21,ΦΕΚ 14 Β’ / 07-01-21,ΦΕΚ 5256 Β΄/29-11-2020, ΦΕΚ 4910 Β’ / 7-11-2020, ΦΕΚ 4714 Β’/24-10-2020(ΠΡΟΗΓ. ΦΕΚ 4490Β/ 12-10-2020, ΦΕΚ 4257Β/30-09-2020, ΦΕΚ Β’ 3950/15-09-2020, ΦΕΚ 3572Β/28-08-2020, ΦΕΚ 3363Β/11-08-2020)