Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας όλων των πολιτών έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2 αποφάσισε ότι  η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια για τους μονίμους κατοίκους του Ισραήλ, θα επιτρέπεται από τις 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 00:01 έως και τις 8 Νοεμβρίου 2020, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:


α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό  SARS-COV-2 με τη μέθοδο PCR

β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF

 δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια κατ’ ανώτατο όριο δέκα χιλιάδων (10.000) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι εισέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων.

Τέλος, η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών. 

ΦΕΚ B 4711/2020