Η  Κυβέρνηση, συνεχίζοντας τη στήριξη  της οικονομίας και των επιχειρήσεων που επλήγησαν λόγω του κορονοϊού SARS-COV-2,  προχώρησε σε νέο κύμα ενισχύσεων με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ το πεδίο των δικαιούχων είναι διευρυμένο και οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020. 

Με την αριθμ. ΓΔΟΥ 246  (B’ 4752/27.10.2020 ) ορίζονται  λεπτομερώς η διαδικασία, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής προς τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας COVID19 κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. 

Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης έχει αυξηθεί, ώστε να ανέλθει περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απευθείας στήριξη του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των τριών κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ.  H διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής ΙΙΙ πραγματοποιείται απο την 11η Σεπτεμβρίου έως την 2α   Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αριθμ. ΓΔΟΥ 246, 4752Β’/27.10.2020