Στους δικαιούχους της έκτακτης ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, εντάσσονται αναδρομικά εργαζόμενοι από τον χώρο του Πολιτισμού, των οποίων η σύμβαση ορισμένου χρόνου έληξε πρόωρα κατά το διάστημα 15.2.20-29.2.20.

Επίσης εντάσσονται όσοι απασχολήθηκαν σε περισσότερους του ενός εργοδότη, στο διάστημα από 15.3.20-20.4.20, με 30% ώρες εργασίας.

Δικαιούχοι είναι και όσοι από 1.6.19-1.3.20 έχουν εκτελέσει περιστασιακή εργασία, με 6 μεροκάματα το μήνα ή 50 μεροκάματα συνολικά.

Δικαιούχοι, αναδρομικά, είναι και οι ταξιθέτες – ταξιθέτριες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Από τις 13/05 θα τεθεί σε λειτουργία πλατφόρμα στον ιστοχώρο artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας για την καταγραφή καλλιτεχνών και δημιουργών ανά κλάδο.

Είναι η πρώτη φορά, που γίνεται καταγραφή των πραγματικών δυνάμεων του πολιτισμού, με διαφάνεια, έτσι ώστε να είναι ευκολότερη και αποτελεσματικότερη η συγκρότηση πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων για την στήριξη των επιμέρους κλάδων.

Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, που παρατηρήθηκαν στην καταγραφή των κλάδων του χώρου του πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καλεί τους εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού να συνδράμουν -και αυτοί- με την γνώση τους.

Προτάσεις και επισημάνσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroon@culture.gr, προκειμένου να επικαιροποιηθεί αμέσως ο κατάλογος των επαγγελματιών του χώρου του πολιτισμού και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή καταγραφή των εργαζομένων