Συνεχίζεται η ευρύτατη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα.

  • Όλα τα στοιχεία είναι μέχρι 9 Απριλίου
  • Μέχρι 9 Απριλίου: Ενταγμένες όλες οι βαθμίδες
    (Λύκειο, Γυμνάσιο, Δημοτικό)

Απολογισμός 4 εβδομάδων σε pdf