Η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετέχει ενεργά στην τηλεκπαίδευση

-Όλα τα στοιχεία είναι μέχρι 30/04

-24/04 εντάχθηκαν όλα τα νηπιαγωγεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ