Με το συνολικό ποσό των 1.828.140 ευρώ επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 164 δράσεις που αφορούν στον Ψηφιακό Πολιτισμό, στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και σε δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού.

H επιχορήγηση και παραχώρηση αιγίδας αφορούν σε 83 προτάσεις Ψηφιακού Πολιτισμού, 50 που σχετίζονται με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και 31 προτάσεις για δράσεις Μουσείων σε όλη τη χώρα. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης αυξήθηκε, προκειμένου να στηριχτούν καλλιτέχνες στην δύσκολη συγκυρία της πανδημίας του Covid 19.