Θεσμοθετήθηκε η δυνατόητα ένταξης και στο πρόγραμμα Συν-εργασια και των μισθωτών πλήρους απασχόλησης οι οποίοι  προσελήφθησαν από την 1η Ιουνίου έως και την 10η Αυγούστου.

Το πρόγραμμα καλύπτει εργαζόμενους εφόσον έχουν εξαρτημένη σχέση πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ. Οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για ένα ή περισσότερους μήνες  και να εντάξουν σε αυτό το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

ΠΝΠ: ΦΕΚ Α’157 10/08/2020