Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το μήνα Ιούλιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό SARS-CoV-2 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

 Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορονοϊού, με την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. Α1167/21-7-21  ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προσδιορισμό πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για το μήνα Ιούλιο 2021.

ΦΕΚ Β’ 3201/21-07-2021

ΦΕΚ Α’ 124/18-07-21